Siva Isteni természete

Siva a hinduizmus két legpopulárisabb istenségének egyike. Visnu mellett öt imádják a legtöbben Indiában. Siva a jóga, a művészet és a misztika ihletője, valamint a férfi-elv szimbóluma.

A hinduizmus monoteista vallás. Egyistenhitűségébe tartozik azonban az a tény, hogy a Legfelsőbbnek számtalan megnyilvánulása van. Az már a hívők hozzáállásától függ, hogy a Legfelsőbb legfontosabb megnyilvánulása számukra Visnu, mint a vaisnaváknál, vagy Siva, mint a saiváknál, Siva követőinél.

A saivák számára Siva a főisten. A vaisnaváknak guna-avatár, vagyis nagyon magas pozícióban levő, különleges feladattal felruházott istenség. Siva a tama-gunának, a tudatlanság kötelékének a felügyelője. Természetesen őrá nem hat ez a befedettség, ő teljesen transzcendentális.

Siva az anyagi univerzumban a pusztulást, vagyis a megújítását irányítja. A világegyetemben minden anyaginak van kezdete, egy ideig tartó fennmaradása és vége. Siva pusztítása nem rombolás, hanem az újrakezdés feltétele.

Siva Brahmá fiaként jelenik meg, lakhelye a szent Kailásza-hegy a Himalájában. Hajfonataiból érkezik a Földre a Gangesz folyó. A lemondásokat végzőre, aszkézist gyakorlóra felfigyel, és teljesíti kívánságaikat. Híveinek könnyen ad különféle áldásokat. A Rámájanában és a Mahábháratában is olvashatunk róla.

Siva nevének elsődleges jelentése kegyes, áldásos, aki könnyen megörvendeztethető. Állandó jelzője: pusztító. Hívják őt Rudrának (üvöltő), Mahádévának (nagy úr), Sankarának (jótevő) is. Gopésvar Mahádévként, az Istennel kapcsolatos legbensőségesebb érzelmek kapuőre. Siva Natarádzs „A tánc királya”: nata jelentése tánc vagy előadás, raja – király. Mivel neki köszönhetjük a jógát, egyik neve Adiyogi, az eredeti jógi, a jóga mestere.

Sivát rombolónak is nevezik. Ez a jelző itt nem negatív erőt jelent, mert hatása összetett. A hindu vallásfilozófiában minden dolognak természetesnek kell lennie. Az újrakezdéshez el kell törölni a régit. Siva ennek a végrehajtója, lehetővé teszi, hogy új ciklus kezdődjön.

Siva szimbolikája

Ő az anyagi világ ura, a múlt, a jelen és a jövő ismerője, mentes
az anyagi szennyeződéstől. Nem áll kapcsolatban senkivel, és nincsen senki, aki az ellensége lenne.

Siva Natarádzs, „A tánc királya”. A mosolygó Siva híres tánca a „Tándava”, a kozmikus tánc. A kali-júga, vagyis a jelenlegi vas-korszak végén Siva belekezd pusztító forgásába, és az egész univerzum megsemmisül.

Általában négy karral látható, de sokszor ennél több karral ábrázolják. Ikonográfikusan Sivát ábrázolhatják kettő, három, négy, nyolc, tíz vagy akár harminckét karral is. A kezeiben
tartott különböző tárgyak a következők: háromágú szigony (triszúla), harci korong (csakra), harci bárd (parasu), homokóra alakú dob (damaru), imafüzér (aksamálá), szarvas (mriga),
hurok (pása), bot (danda), íj (pináka vagy adzsavaga),
varázspálca (khatvánga), lándzsa (pasupata), lótusz (padma), koponyából készült ivóedény (kapála), tükör (darpana), kard (khadga) és így tovább. A négykarú Siva kibomlott hajfürtökkel táncol. Egy törpét tapos, ami az emberi tudatlanság
szimbóluma. A hamis ego hatására az élőlények elfelejtik,
kik is   ők valójában, de Siva Natarádzs eltörli az önzést és a büszkeséget.

Jobb hátsó kezében tartja a homokóra alakú damaru dobot, melynek üteme az idő múlását közvetíti.

Másik keze abhaja-mudrában, félelmet eloszlató kéztartásban látható: „Ne félj, mert az igazság útját követők áldásban részesülnek.” Bal keze a mindent felégető tüzet tartja, alsó bal keze pedig a felemelt bal lábára mutat, ami a lelki kegyelmet
és a meditáció eredményét jelenti.

Az őt körbevevő tűzgyűrű az anyagba, időbe és a térbe zárt kozmosz. Ennek végtelen ciklusa, a megsemmisülés és az újrakezdés összhangban áll Siva dobjának ütemével és lépései ritmusával.

Ruhája őz- vagy tigrisbőr, meditációjakor is tigrisbőrön ül.
Soha nincs fényűző ruhában felékszerezve. Hosszú hajába
félhold alakú díszt tűz, nyakán kígyó tekeredik.

A Kajlász-hegyen lakik, amely a tibeti Himalájában található. Arccal dél felé ül, s személye a lemondást és az univerzális pusztítást képviseli.
Az őt ábrázoló képeken jóképű ifjú, aki olyan fehér, mint a
kámfor. Hamuval beszórt végtagjai erősek és simák. A testét hamu borítja, ami aszkéta életmódjára utal. Három szeme van, melyek közül a harmadik a homlokán található, két
szemöldöke között. Lelki tisztánlátását szimbolizálja a
homloka közepén levő harmadik szeme. Ezt a pusztítás
idejét kivéve mindig csukva tartja.

E harmadik szem keletkezésének története szerint egyszer
Umá, a hitvese játékosan Siva két szeme elé tartotta a kezét.
Azon nyomban sötétség borult az egész univerzumra, és még
a Napot vagy a Holdat sem lehetett látni. Siva ekkor megnyilvánította e harmadik szemet, hogy a fény
visszatérhessen az univerzumba. Később ezt a harmadik
szemét, melyet az emberiség iránti végtelen kegyéből
egyébként csukva tartott, csak azért nyitotta ki, hogy
elégesse vele Kámadévát, a kéj urát.
Egyik szeme olyan, mint a Nap, a másik mint a Hold,
harmadik szeme pedig a tűzhöz hasonlatos.

Amikor kék nyelvvel és torokkal festik meg, akkor ő
Nílakantha, kék torkú. Utalás arra, hogy elszíneződött a torka, amikor kiitta a mérget, hogy megmentse az emberiséget.
Kezéből lecsöpögött a méreg, amit a kígyók és néhány apró
lény megivott, azóta vannak mérges pókok, kígyók, skorpiók.

Siva a fehér bőrű Nandin lovagol, vagy Nandi a lábánál fekszik. Nandi a Kailász-hegyen a kapus szerepét is betölti. A bikák és tehenek védőjeként is tisztelik.

Siva-lingam

A Siva-lingam szó jelentése: jel, szimbólum. A valóság megnyilvánult és megnyilvánulatlan aspektusa. A lingam Siva energiája, a Siva-sakti a teremtés-pusztítás kettősségében. Siva szimbolikus jelképe, a lingam a férfierő, a férfielv szobra is. A nyugati tudatlanság a férfi nemi szervet képzeli bele. A tájékozatlanok nem értik, mért van különös imádata. Nem tudják, hogy Siva a legkiválóbb aszkéta, aki az érzéki élvezet helyett a szent házasságot is példázza.

A hinduk többsége különféle szertartásokkal imádja a lingamot.  A legmagasabb fokú tudásért, az önmegvalósításhoz szükséges kegyért könyörögnek hozzá. Siva kegyétől a tudatlanság eloszlatását remélik. A hajadonok jó férjet, a házas nők gyermekáldást kérnek imáikban Siva e különös jelképe előtt.

Siva, a jóga mestere

Siva Adiyogi, az Eredeti jógi, a jóga tökéletes tanára, első guruja. A jóga-ászanák létrehozója. Követőinek elmagyarázta, hogy a jóga túl van a hajlításokon vagy a légző gyakorlatokon, sokkal több azoknál. Az ember fizikai és pszichológiai mechanikájának megértéséről szól, hogy lelki önmegvalósításhoz segítsen. Siva és a meditáció elválaszthatatlan.

Hét kiemelkedő követője Sapta-risiként, 7 bölcsként ismert. Hosszú évtizedekig tanulták a jógát, mígnem Siva hiteles tanítványai lehettek. Mindegyik ünnepelt bölcs egy-egy jóga irányzatot hozott létre, és tovább adta a jóga útjait.

Shiva mantra

A mantra a Shri Rudram Chamakam nevű védikus hindu himnuszból származik. A négy Védák közül a Yajurvedá-ban és azon belül pedig a Fekete Yajurvedá-ban található meg. Ennek az éneknek az volt a célja, hogy az emberek akkori Istenképét felülírják, hogy ne egy kozmikus lénynek képzeljék el a legfelsőbb valót, hanem úgy, hogy az Univerzum atyja a világ minden apró részletében, elemében, idejében és terében megtalálható. Ezt az új Istenképet addig idegen minőségekkel is megillették, hiszen abból kifolyólag, hogy Isten mindenben ott van és mindent képvisel, egyenesen következik, hogy olyan egymással ellentétes tulajdonságok is a részét képezik, mint a jó és a rossz, helyes és a helytelen, szép és visszataszító, létező és nem létező. Eredetileg Rudra-hoz szólt az imádság és csak később Sivához, de így minden melléknév, melyet Rudra birtokolt, átszállt Sivára: „szerencsés, jóindulatú, barátságos”.

Az Om Namah Shivaya egy nagyon erőteljes mantra. Úgy tartják, hogyha ez a mantra folyamatosan vibrálna a szívedben, akkor nem lenne szükséged meditálásra, vagy jógára. Bárkit megtisztít, nemtől és kortól függetlenül, aki ismételgeti. Ennek a mantrának a kántálója meghajol Siva előtt – az ő igaz énjének, így ez a meditáció felfogható olyan gyakorlatnak, amely az Önmegvalósításhoz járul hozzá.

Mahamrityunjaya Mantra (Lord Shiva)
Ohm Tryambakam Yajaamahe
Sugandhim Pushti Vardhanam
Urvaarukamiva Bandhanaan
Mrutyormukshiya Maamrutaat

„A háromszemű Urat imádjuk,
aki eloszlatja a tudatlanságot, megajándékoz a tudással, és aki áldást ad.
Őt, aki illatos, aki táplál és éltet minket.
Így könnyedén megszabadulhatunk a haláltól, miként egy érett termés is simán elválik a szárától.”

Om namah Shivaya