Laksmi istennő, a jószerencse adományozója

Laksmi istennő Visnu hitvese a hindu teológiában. Az egyik legnépszerűbb, legtöbbet emlegetett személy, hiszen ő tartja kézben a szerencsét és a gazdagságot. Két kezében lótuszvirágot tart, a harmadikkal védelmet nyújt, a negyedik keze táplál. Az ikonográfiában sokszor látni, hogy pénzérmék hullnak egyik tenyeréből, de ez a vagyon nemcsak az anyagi, hanem lelki értékekre is vonatkozik. Laksmi ( लक्ष्मी) vagy Laksmi Dévi a női kozmikus energia egyik aspektusa. A termékenységet, bőséget, jólétet, gazdagságot, ragyogást és a szépséget képviseli. Káma szerelemisten anyja. Ha valaki, hát ő igazán összetett személyiség. Végtelenül hűséges Visnuhoz, ezért lehetetlen elérni kegyét annak, aki férjét, Visnut megtagadja. Többféle neve van: Mahádévi (nagy istennő), Dévi (istennő) vagy Sakti (energia) a női kozmikus energia alakjaira utal. A hindu panteon istennői közül különösen Laksmi, Szaraszvati és Párvati neve lehet. A Legfelsőbb energiája mindez, ami több formában is megjelenik. Ezek a nevek fejezik ki szerepköreit is: Áldások osztogatója, Bőség forrása, Boldogság forrása, Bánatoszlató, Az erény őrizője. Laksmi Istennő azt szeretné, ha megnyitnánk a szemünket a bennünk lakó bölcsesség fényében. Ő Karunamaji, az Együttérző Anya is. Hátas állata amikor Visnuval együtt utazik Garuda, a hatalmas madár. Máskor egy elefánt vagy egy bagoly.
Laksmi
Laksmi Dévi lábánál vagy mögötte egy bagoly ül, Uluka. Maga a név szanszkritul baglyot jelent, amely kétszeresen is szimbolikus madár. Alszik a nap folyamán. Ez a tudatlanság sötétje. Részleges vaksága valójában a kereső ember jellemvonása, aki a szellemi gazdagság helyett anyagi törekvések felé halad. Laksmi istennő ezért arra törekszik, hogy felnyissa szemünket. Azt kéri, hogy lelki adományát áldja meg Szaraszvati, a tudományok, a beszéd és ékesszólás istennője. Szaraszvatival csak néha-néha van kapcsolata, mert a gazdagság és a tudomány ritkán találkozik. Uluka Laksmi poláris ellentétét, a viszály istennőjét, Alaksmit is szimbolizálja. Az a- fosztóképző a szanszkritban. Azt mondják, Laksmi soha nem megy sehová a nővére nélkül. Más szóval, a vagyon soha nem megy sehová a viszály magva nélkül. Azok, akik vakon, a pénzért imádják Laksmit, tulajdonképpen olyanok, mint a baglyok, nem látják a fényt, vakok. Alaksmival kerülnek kapcsolatba. Lehet, hogy látszólag meggazdagodnak, de az ilyen vagyonról előbb-utóbb le kell mondaniuk, legkésőbb a halál pillanatában. Amikor Laksmi gazdagságát az emberek nem megfelelő tevékenységekre fordítják, akkor azt mondják, hogy Uluka csak egy rosszindulatú, vak madár, aki Alaksmi istennőt, és a szerencsétlenséget hívja. A gazdagság istennőjének kíséretében a bagoly a bölcsességet is jelenti. Akkor Uluka elégedett a vagyon helyes felhasználásával. Indiában tilos ennek a madárnak ártani, mivel fontos vallási jelentősége van. Ha Laksmi Dévi hátas állata az intelligenciát jelképezi, akkor éppen fordítva értendő az éjszakai ébrenléte. Az a látszatvilág elutasítását, és a belső ébredést jelenti. Ilyenkor a Bhagavad-gítá szavai teljesednek be: Miközben mindenki alszik, a fegyelmezett ember ébren van, de az élőlények ébrenléte a lelkét látó bölcsnek éjszaka.” ( 2.69.) Laksmi népszerűségét jelzi az a tény, hogy másik neve – Srí, A srí szó, magas rangot, méltóságot jelent, fényt, ragyogást, dicsőséget, szépséget lelki vonatkozásban is. Ez egy megtisztelő cím a legtöbb indiai dokumentum tetején megtalálható.
Laksmi Visnu hitvese
Laksmi mindig követi férjét, bárhová is megy. Visnu örök társa, mindig elkíséri őt, amikor különböző avatárok formájában alászáll. Például földi szerepében Ráma mellett ő Szítá. Amikor kettőjüket egymás közelségében ábrázolják Laksmi Narayan vagy Laksmi Nárájan formájában, megvalósul a férfi és női isteni aspektus szintézise. Közös trónuson ülnek, és a világmindenséget könnyedén fenntartó Visnu gyengéden átkarolja hitvesét.
Laksmi ábrázolása
Laksmi isteni szépsége teljében, kezében lótuszvirággal, kék lótuszkehelyben emelkedett ki a tejóceán habjaiból. Laksmi Dévi ikonográfiájának legszembetűnőbb vonása a lótuszvirág: a lelki hatalomra utal, a tisztaság jelképe, és a szépség szimbóluma. Laksmi istennőt többnyire piros ruhában, drágakövekkel, ékszerekkel díszítve láthatjuk. Ifjúságában pompázik, mégis anyai megjelenésű. Az arckifejezése mindig nyugodt és szeretetteljes. Általában ragyogó aranyszínű, két karral ábrázolják, kezében szent virágjával, egy hosszú szárú lótusszal. Trónusa egy sokszirmú lótuszvirág. Tarthat egy nektárral teli edényt, és a kagylóhéj is az ő jelképe lehet, hiszen az óceánból emelkedett ki. Négykarú formája esetén két tenyere múdrát mutat az „abhaya” és „varada” kéztartást, amely áldást, boldogságot és védelmet, megváltást biztosít. Másik népszerű ábrázolása a tejóceánon, a végtelenség kígyóján fekvő Mahávisnu mellett mutatja. Laksmi Mahávisnu elkötelezett társa, gyengéden masszírozza férje lábát. Rukminí, Krisna dvárakái felesége, valamint Szítá, az Úr Rámacsandra felesége mindketten Laksmí inkarnációi. Néha az Úr Visnuval együtt Garuda hátán utazik. Azt mondják, hogy Laksmí eredeti alakja Krisna vrindávanai hitvese, Rádhárání. Gadzsa-Laksmi (Gaja-Lakshmi), az elefántos Laksmi a téma egyik leginkább kedvelt formája a művészetben. Két oldalán elefántok nektárt permeteznek rá. Az elefánt maga is a termékenység jelképe, egy költői hasonlattal az esőterhes felhőhöz hasonlítják. Legkorábban talán a Rámájana utal erre a formára. Laksmi-Ganapati formájában az elefántfejű félistennel, Ganésa elefánfejű félistennel kerül kapcsolatba, mivel mindketten a gazdagságot is adományozhatják.
Laksmi mantra
A szent mantra éneklésével köszönetet mondok azért, hogy a bőség folyamatosan áramlik az életembe.
Om Shreem Mahalakshmiyei Namaha
Ez a mantra 2 maghangot (egy szótagos erőteljes hangot) tartalmaz. Az OM a kozmikus igen. A ‘shreem’ pedig a bőség elvének maghangja. A ‘shreem’ ismételgetésével magunkba szívjuk ezt a hangot, a bőség frekvenciájára hangolódunk. Egy maghang pedig egy rendkívül erőteljes, hatalmas, teljes erő. A ‘maha’ jelentése nagy (gondoljunk csak a Mahatmára), de azt is jelenti, szeretetteljes, szívközpontú. Ez a bőség a szívből jön, minden és mindenki előnyére szolgálva. Lakshmi a bőség istennője, a ‘yei’ pedig az erő, a shakti, ami életre hívja a bőség energiáját. A ‘namaha’ jelentése felajánlom, megtisztelem.