Brahmá, az univerzum mérnöke

Brahmá a hinduizmus egyik istensége. Brahmá egyik neve: Megszületetlen, hiszen ő egyszerűen csak megjelent. Amikor a Visnu köldökéből kihajtott lótuszvirágon tudatára ébredt, nem tudta, mitévő legyen. Keresni kezdte az eredetét, de hiába ment visszafelé a misztikus virágszáron, nem jutott sehová. Visszaült a lótusz kelyhébe, és mély meditációba mélyedt. Visnu a szívén keresztül megadta neki a teljes védikus tudást, így ő lett e magasztos ismeret elbeszélője.

Brahman személytelen és téren és időn kívüli Legfelsőbb Létező.

A Brahman minden élő lényben működő és működtető életenergiaként van jelen, tehát nem válik személyessé, azaz hiperabszolút Istent jelent. Önmagában foglalja mindennek az okát és okozatát, maga a lét, mindennek oka és forrása, és egyben az a cél, amely felé minden halad.

Brahman a Védák egyik kulcsfogalma. A korai Upanisadok középpontjában a Brahman és az átman állt, a természetben és az emberben immanensen benne rejlő örök szellem.

Az átman (az Én, a lélek) a Brahmannal azonos, abból származik, minősége csak a Brahmanban érthető meg, de már személyesült, Énné válik.

Az Upanisadok kinyilatkoztatják, hogy Brahman látható és láthatatlan formában egyaránt létezik, s az élet és a világ végső igazsága egyedül Brahman. Ő mindennek a lelke. Az egész
világ az Ő életadó erejéből táplálkozik. Nem különálló lény, hanem egy oszthatatlan legfőbb Egyetlen, nem egy elkülönült egyéniség, hanem a végtelen teljesség.

Brahmá hozza létre az univerzum élőlényeinek minden fajtáját. Indiában mégis alig néhány templomot szenteltek neki.

Brahman szimbolikája

Négy koronás és szakállt viselő fejjel ábrázolják, melyekkel mind a négy irányba néz. Ezek képviselik: a négy Védát, a négy júgát, vagyis az idő négy világkorszakát és a négy égtájat.

A 3 fő hindu istenség egyike. Ő az univerzum másodlagos teremtője. A hatvannégy isteni tulajdonság közül Visnu birtokol
a legtöbbet, 60-at, a teremtés közvetlen munkájáért felelős Brahmá 50-et, a kozmikus pusztítást végző Siva 55-öt.

Brahmá a teremtésért felelős, míg Visnu a fenntartásért, Siva pedig a pusztításért.

Brahmá az univerzum első lénye, a szenvedély kötőerejének felvigyázója.

Kezében a Védákat, a lótuszvirágot, egy jogart vagy vizes
edényt és egy imafüzért tart. Két keze az áldást adó és a
félelmet eloszlató kéztartásban, mudrában látható. Állandóan zengi a Védák verseit. Bolygója az univerzum legmagasabb szférájában levő Brahmaloka, hátas állata egy fehér hattyú.

Felesége Szaraszvati, a tudás istennője.

Brahma Gayatri Mantra

Aum Vedatmanaya Vidmahe ,
Hiranya Garbhaaya Dhimahee,
Thanno Brahma Prachodayath

Guru Mantra

Gurur Brahma
Gurur Vishnu
Gurur Devo Maheshwarah
Guru Saakshaata Parabrahma
Parabramha
Tasmaya Shri
Guruve Namah