PARVATI, SHAKTI

Párvati a termékenység, szeretet és odaadás, valamint az isteni erő és hatalom istennője. Siva első felesége Szati volt, aki rituális halála után Párvatiként született újjá. az anyagi világ elpusztításáért felelős félistennek a hitvese. Párvati istennő az anyagi világ, a prakriti jelképe is. Számtalan neve ismert. Személyisége megjelenik szelíd formákban, mint Uma vagy Gauri, de haragos és büntető istennő is lehet, mint Durgá vagy Káli. A Puránák (ősi védikus szentírások) leírásai szerint “első” inkarnációjában Dáksájaní volt, Daksa és Praszúti leánya, aki Sivához ment feleségül. Daksa, aki képtelen volt megérteni Siva komoly helyzetét, tiszteletreméltó személyiségét, egy alkalommal nyilvánosan becsmérelte Sivát, gyűlöletet táplálva iránta. Amikor egy nagy áldozat végrehajtásába kezdett, Siva kivételével minden tiszteletreméltó személyiséget meghívott. Férje tanácsa ellenére Dáksájaní hívatlanul beállított erre az áldozatra, ahol végül mélyen megbántották. Dáksájaní a jóga tüzének lángralobbantásával feladta életét. E tette miatt Szatí néven is ismerik, melynek jelentése “tiszta”. Később Párvatí eredeti formájában, Himaván és Mená leányaként született meg. Rendkívüli lemondások végzése által sikerült elégedetté tennie Sivát, aki újra elfogadta őt hitvesének. 

Ezen komoly vezeklésének végzése során még azt is visszautasította, hogy száraz leveleket egyen, s így lett a neve Aparná. Édesanyja, Mená, aki nem bírta elviselni, hogy leányát így megviselik a lemondások, megpróbálta eltéríteni őt e folyamattól, azt mondván: “U má” (“Kedvesem, ne tedd ezt!”). Innen kapta aztán Párvatí az Umá nevet. Az univerzum anyjaként Ambának, illetve Ambikának nevezik. Mindkét név anyát jelent.

A Kéna-upanisadban (3.12) találhatunk utalást, ahol Umá Haimavatíról megemlítik, hogyan világosítja fel Indrát, az istenek királyát a Brahmanról, az Abszolútról, vagyis Istenről. Egyik neve Sakti, az anyagi energiát irányító félistennő. Ő Siva hűséges és szerető társa, és mint Dévi, az Anya jóindulatú aspektusa. Párvati egyrészről a háztartás istennője, a házasság, az anyaság és a család nagykövete. Másrészt harcias istennő, aki a legerősebb démonokat is legyőzi. De ő az isteni női energia is. A család és a szeretet istennőjeként ő az, aki segítséget nyújt a házasságban, a termékenységre vágyó és a szülő nőnek. Figyelemre méltó erővel és elszántsággal rendelkezik. Egyesek azt mondják, hogy Párvati imádata nélkül Siva imádata haszontalan.
Párvati ábrázolása
Párvati istennőnek két aspektusa van: feladatai szerint a természete lehet szeretetteljes anyai, vagy büntető, agresszív. Siva mellett vagy családi körben Párvati két karral látható, de ha egyedül van, akkor az istenségekre jellemzően több karral ábrázolják. Ilyenkor a fegyverei mellett lótuszt és kagylókürtöt is tart, egyik keze áldó kéztartásban, abhaya mudrában van. Párvati nemcsak szerető feleség, Siva elválaszthatatlan társa, hanem egy odaadó édesanya is. Gyakran látható Sivával az oldalán, a fiatal Ganésa fiával az ölében. Amikor a teljes családot jelenítik meg, akkor másik fia, Kárttikéja, a harc istene is mellette van. A hinduizmus számtalan képet őriz róluk, melyekről a teljes harmónia és a szeretetteljes összetartozás sugárzik. Párvati hátas állata a tigris vagy az oroszlán. Durgá formájában piros ruhában oroszlánon lovagol, karjai tele fegyverekkel. A piros nemcsak az ünnep színe, a gonosz pusztulását is jelenti. A fegyverek pedig elpusztítják a tudatlanságot, a gonoszt és a hamis egót.
Párvati istennő és Siva – a női és férfi jelleg
Férjéhez, Sivához hasonlóan neki is két aspektusa van: szelíd és félelmetes. Párvatí és Umá néven a szelíd, kedves és szépséges aspektusában jelenik meg. Ebben az aspektusában szinte mindig Sivával együtt ábrázolják. Ilyenkor csupán két keze van, amelyek közül a jobban kék lótuszvirágot tart, bal kezét pedig lazán leengedi maga mellett. Egymagában ábrázolva négy karral jelenik meg, kezeiben piros, illetve kék lótuszvirágot tartva. Párvati oldalán Sivának a családosok kötelezettségeit is vállalnia kellett. De ő nem hagyta el az aszkézis útját, rendszeresen elmerült mély meditációjában. Ez a fajta hozzáállása, néha elszomorította Párvatit. Ezért megjelent Saktiként, férje hatalmával hasonló energiával is. Siva a tudatot, a férfias elvet szimbolizálja, Sakti a női elvet, az aktiváló erőt és energiát. Sakti az isteni női energia. Egy személyiség, illetve nemiségtől független kreatív hatalom. Sok embernek van valamiféle saktija. Karizmatikus, mondanánk nyugati kifejezéssel. Siva és Sakti ugyanazon érme különböző oldala. Ez hatással van a fizikai szintre – ez a szexuális vonzódás oka. A férfiban létezik a nőies tulajdonságok hajlama, és a nőben is van férfias hajlam. A férfias tudatot vonzza a női és fordítva. Ha mindkettő egyensúlyban van, nincs szexuális vonzerő. Az abszolút tudatsíkon pedig nincsen ellentétes viszony. Így nincs több bánat, csak örökkévaló öröm, feltétel nélküli szeretet, korlátlan együttérzés és minden élőlény iránti teljes megértés.
Sri Parvati Gayatri Mantra

ॐ जगनमातरै च् विद्महे
शैल सुतायै धिमही ।
तन्नो पार्वती प्रचोदयात् ।।
om jaganmaatre cha Vidmahe
Saila sutai cha Dheemahi
Tanna Parvati Prachodayath

Ez egy igen népszerű és erős mantra. Siva párja, Párvati előtt tiszteleg. A bőséget, a nőiség megélését, a teljességet, az isteni önvalónk megélését támogatja.

Adi Shakti Namo Namo
adi shakti, adi shakti, adi shakti, namo namo,
sarab shakti, sarab shakti, sarab shakti, namo namo,
prithum bhagawati, prithum bhagawati, prithum bhagawati,
namo namo, kundalini, mata shakti, mata shakti, namo, namo.